Vi vill att du hör av dig!

Skriv ett meddelande till oss 

+4690-189393

info@ortman.se

Aktuellt

 
2020-04-23

Äntligen förbättras förutsättningarna för bilstöd!

Från och med 1 oktober 2020 förväntas regeringens nya förslag som ska öka möjligheterna för fler att få bilanpassning träda i kraft och innebär:

– Anpassningsbidrag ska kunna lämnas även för anordningar som är att anse som standardutrustning i bilen eller för normalt förekommande tilläggsutrustning till bilen.

– Särskilda skäl för att lämna anpassningsbidrag för ett fordon som är äldre än fyra år eller har framförts mer än 6 000 mil ska tillämpas endast första gången det beviljas sådant bidrag.

– Införas en höjdbegränsning för bilar som det kan lämnas bilstöd för. Det kommer då att kunna lämnas anpassningsbidrag för att anpassa en lägre bil.

– Nivån på tilläggs­bidrag A höjs från 30 000 kronor till 50 000 kronor, och att tilläggsbidrag B höjs från 40 000 kronor till 60 000 kronor.

Läs regeringens förslag i sin helhet:
Förslag om ökade möjligheter till anpassning inom bilstödet