Ortman individuella specialanpassningar och fordonsanpassningar for funktionshindrade tonad xl 1

Vi hanterar dina personuppgifter med stor säkerhet och i enlighet med rådande lagstiftning. I vår integritetspolicy beskriver vi hur vi samlar in uppgifter, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

De här uppgifterna samlar vi in:
Ortman Specialanpassningar AB (organisationsnummer 556689-2682) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas. Vi samlar in information när du köper våra produkter, tjänster, besöker vår hemsida eller vid andra kontakter med oss och det inkluderar:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, så som adress, telefonnummer och e-postadress
 • Eventuellt tidigare inköp och betalningsinformation
 • Födelsedata alternativt personnummer

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund. Som personuppgiftsansvarig har vi ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att lagen om GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.


Hur kommer vi använda din information?

 • För att kunna hantera beställning och administrera ditt köp
 • För att kunna hantera kundtjänstärenden
 • För att kunna skicka generell marknadsföring eller personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier
 • För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom produktsäkerhet, myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.
 • Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig

Vi använder Cookies
Vi använder Cookies för att förbättra användarupplevelsen och hemsidans funktionalitet, samt för att kontrollera hur hemsidan används. Vi vill att du ska få en bra upplevelse när du besöker vår hemsida och det är något som Cookies bidrar till. När du besöker våra webbplatser använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies (webbläsarcookies, flashcookies) och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part.

Den här webbplatsen är skyddad av Google reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Webbplatsen använder också Google Analytics som primärt analysverktyg.

 • De cookies som Google Analytics använder på den här webbplatsen lagrar information om:
 • Tidpunkt då du besökte webbplatsen första gången
 • Tidpunkt då du besökte webbplatsen senast
 • Tidpunkt då ditt nuvarande besök påbörjades
 • Antal gånger som du besökt webbplatsen
 • Ett unikt ID för din webbläsare
 • Hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor)

Hur länge sparas informationen?
Informationen sparas så länge du inte meddelar annat. Anledningen är för att kunna ge dig en bra service i form av information om reservdelar eller tillbehör. Det är för att kunna hjälpa dig som kund, därför vi behöver veta vad du en gång i tiden handlade av oss då våra produkter har en väldigt lång livslängd. Vill du ändå att vi ska radera din historik så meddelar du oss.

SSL säkra servrar
Säkerheten på våra servrar kontrolleras kontinuerligt för att skydda din persondata. Vi använder servrar som är SSL (Secure Socket Layer) som är den högsta säkerhetsnivån som finns för webbsäkra applikationer.

Konsument genererat innehåll
I syfte att marknadsföra våra produkter och sprida kunskap, tips om produkter kan vi komma att behandla personuppgifter i form av bilder – både stillbilder och rörliga bilder. Innehåll som du skapar och sedan delar med oss genom att ladda upp det till någon av våra webbplatser, inklusive på sociala nätverk som Facebook, Instagram mm. Denna behandling görs med stöd av ett uttryckligt och informerat samtycke från den registrerade. Behandlingen kommer att ske under den tid som samtycket inte har återkallats av den registrerade

Personuppgiftsbiträde
Vi använder personuppgiftsbiträde till molnlösningar och förbinder oss att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga molntjänster samt att dessa följer GDPR:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet.

Överföring av information
Vi och våra molntjänster sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden. Rutiner finns för att säkerställa att personuppgifter hanteras tryggt och säkert enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter inom direktmarknadsföring baserat på en intresseavvägning
I syfte att tillhandahålla direktmarknadsföring om produktutbud till både befintliga och potentiella kunder kan vi komma att behandla personuppgifter avseende kundernas företrädare. Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att under en begränsad tid och i en begränsad omfattning informera om samt erbjuda olika produkter till en utvald målgrupp. De uppgifter som kan komma att behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Informationen och erbjudandet kan komma att lämnas per telefon, brev, e-post, SMS och/eller motsvarande kontaktvägar för kommunikation. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling. Vi kan använda direktmarknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som kund/prospekt av någon av våra produkter. Vi använder också direktmarknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produktområden finns tillgängliga.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy.
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter
Som registrerad har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in. Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket. Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse. Om personuppgifterna har behandlats olagligt. Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och BL kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 090-189393 eller via e-post.

 

 090-18 93 93 

Vill du veta mer om våra tjänster?

Är du intresserad av att veta mer om våra bilanpassningar, produkter, hjälpmedel
eller tjänster så tveka inte att slå oss en signal. Vi ser fram emot din kontakt!