Ortman individuella specialanpassningar och fordonsanpassningar for funktionshindrade tonad xl 1

Kvalitetspolicy

Målet med vårt kvalitetsarbete är 100% nöjda kunder oavsett om det gäller anpassade fordon eller ett servicearbete. Anpassningarna som levereras till kund ska hålla en mycket hög kvalitet och även personal och kundservice ska vara förknippat med hög kvalitet. Vi ska vara ett företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare.

Kvalitetsmål

  • Vi skall leverera anpassningar och produkter av högsta kvalitet. Vi ska väl svara upp mot kundens krav och behov.
  • Vi skall tillgodose de miljöbetingade krav som kan ställas på verksamheten.
  • Vi skall systematiskt arbeta med egenkontroll som metod för att åstadkomma ständiga förbättringar av egna rutinerna för ökad kundnöjdhet.
  • Vi skall jobba mot att våra medarbetare besitter en gedigen kunskap om de anpassningar, tjänster och produkter som företaget levererar samt en stor kunskap i de säkerhetsregler som gäller för utföranden av arbetena.

Miljöpolicy

Vi arbetar medvetet och fokuserat med att ta ansvar på ett miljöriktigt sätt. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö. Vilket innebär att:

  • Vi arbetar med tydliga mål och försöker ständigt förbättra vårt miljöarbete.
  • Vi jobbar med att öka kunskapen kring miljöfrågor hos samtliga medarbetare.
  • Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan, med fokus på energibesparing och samordnade transporter.
  • Vi jobbar med återvinning, företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas med källsortering.
  • Vi följer gällande lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.

 090-18 93 93 

Vill du veta mer om våra tjänster?

Är du intresserad av att veta mer om våra bilanpassningar, produkter, hjälpmedel
eller tjänster så tveka inte att slå oss en signal. Vi ser fram emot din kontakt!