Så funkar bilanpassning. Det är inte alltid så enkelt att veta i vilken ände man ska börja när man vill göra en anpassning i bilen, men det är här vi på Ortman Specialanpassningar kommer in i bilden med vår långa erfarenhet. Vi vet allt om Försäkringskassans bilstöd och vi gör en grundlig behovsanalys. Tillsammans med dig tar vi fram den bästa bilanpassningen.

Det är dig det gäller och det är du som väljer när det gäller bilanpassningen. I samarbete med dig tar vi fram den bästa lösningen. Vår målsättning är att du som kund ska få en så bra anpassning som möjligt.

1. Kontakt

Vägen till en anpassad bil börjar ofta hos Trafikverket men ju snabbare vi blir inkopplade desto snabbare så kan din resa mot frihet börja. Kontakta någon av våra duktiga specialister så hjälper vi dig utifrån dina individuella behov.

Bilanpassning handreglage Rattspinnare Ortman
Barnibilen Bilanpassning funktionsvariation Fordonsanpassning Stabiliseringsbälte Barnstolar Bilstöd
2. Utprovning

Arbetet med din kommande bilanpassning börjar med att vi gör en grundlig behovsanalys och utprovning tillsammans med trafikverket på utprovningen går vi igenom dina behov samt vilka olika lösningar som finns för att du ska få en så bra anpassning som möjligt. I den här processen skapar sedan trafikverket ett delyttrande som skickas till dig och försäkringskassan, försäkringskassan kommer sedan att kontakta dig när det är dags att ta in offert från ett anpassningsföretag då använder vi oss utav delyttrandet och våra egna utprovningsprotokoll så du kan få din offert som då skall skickas in till försäkringskassan för beslut.

3. Finansiering

Är du under 65 år eller har ett barn som har ett behov av en anpassad bil så kan du få ett ekonomiskt stöd av Försäkringskassan. Tag kontakt med försäkringskassan så snart som möjligt så får du veta om du har möjlighet att få bidrag till din bil och anpassning. Är du över 65 eller av någon anledning inte får bidrag från försäkringskassan så kan vi hjälpa till så du får en offert på kostnaden och förslag på finansering för din anpassning.

Bilanpassning corony Vridbara bilsäten
Vridbart säte med vridplatta Vridbara säten
4. Bilanpassning

När du bestämt dig och bokat anpassningen så är vi i gång, sen när din nya bil har inkommit till vår anläggning så är det dags att börja bygga och anpassa bilen. Under tiden bilen anpassas så sker löpande kontakt och ibland kan det ske besök för att göra småjusteringar och olika test.

Resan till frihet, din bil är klar!

Det är du som godkänner att bilens anpassning är bra för dig och att den tillgodoser dina behov, som vi är nöjda och därmed får vår anpassning godkänd. Din bil är klar men innan du kan åka hem med din nya anpassade bil så kan det krävas en registreringsbesiktning, vilket är något som vi självklart tar hand om. När besiktningen är klar så går din personliga tekniker igenom bilen och dess funktioner tillsammans med dig. Vi tycker att det är viktigt att vi har kontakten under hela perioden en brukare har sitt fordon, för eventuell framtida vidareanpassning samt service av bilens utrustning.

Bilstöd för anpassning

Du kan få bilstöd om du har en varaktig funktionsnedsättning och stora svårigheter att förflytta dig eller att åka kollektivt. Bilstödet består av olika bidrag för att köpa eller anpassa ett fordon efter dina behov. Läs mer om möjligheterna om bilstöd hos Försäkringskassan.

Som sökande av bilstöd börja med att ta kontakt med försäkringskassan som hjälper dig med vad som gäller kring regelverket som ständigt uppdateras. Vi hjälper dig med personlig utprovning till prisuppgifter. Vi ser fram emot din kontakt!

Kom ihåg att inte köpa bil före du fått något besked från försäkringskassan bilen måste uppfylla försäkringskassans och trafikverkets villkor. Du får besked från försäkringskassan när det är dags att köpa bil under processen. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig i processen mot en anpassad bill och den frihet som den ger!

 090-18 93 93 

Vill du veta mer om våra tjänster?

Är du intresserad av att veta mer om våra bilanpassningar, produkter, hjälpmedel
eller tjänster så tveka inte att slå oss en signal. Vi ser fram emot din kontakt!